Opzegging / Mutaties - Website SVOD'22

Opzegging / Mutaties

Opzegging / Mutaties

Afmeld formulier

Indien van toepassing graag invullen

In plaats van helemaal opzeggen zijn er een paar opties om de voetbalvereniging SVOD'22 te blijven ondersteunen. Bijvoorbeeld rustend lid blijven of als SVOD'22 te ondersteunen als donateur.


Rustend lid


Donateur
De vastgestelde pakketten voor de donateurs zijn:
A: tot € 35,=  waardering van de club en clubblad via de website
B: bij min. € 35,= een seizoenkaart en het clubblad via de website
C: bij min. € 45,= een totaalpakket, n.l. het clubblad, een seizoenkaart en de presentatiegids.

Indien je donateur van SVOD'22 wordt, machtig je de voetbalvereniging SVOD'22 om jaarlijks het vastgestelde bedrag behorende bij het gekozen pakket van je rekening af te schrijven.


Indien je rustend lid wordt dan dan machtig je de voetbalvereniging SVOD'22 om per jaar (in september/oktober) / per half jaar (in september/oktober en januari) bedragen van onderstaand bank- / gironummer af te schrijven wegens (rustend) lidmaatschap.


Machtiging ten bate van inning donatie van SVOD'22


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de voetbalvereniging SVOD'22 om per jaar in augustus de donatie van bovenstaand bank- / gironummer af te schrijven.


Opzegging dient te geschieden middels het opzeggingsformulier voor 30 juni, anders zal het donateurschap automatisch verlengd worden. Voetbalverenging SVOD'22 stuurt je na ontvangst van dit formulier een bevestiging.

€ 0,00


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!